ZABIEZPIECZENIE PANELI PRZED PTAKAMI
(BIRD PROOFING)

Ptaki lubią budować gniazda pod modułami PV. Ich ingerencja może mieć fatalne skutki na naszej instalacji. Jakie jest ryzyko?


01 Uszkodzenie przewodów i złączek, które są najczęstszą przyczyną pożarów instalacji PV.


02 Ograniczenie wentylacji, które obniża produkcję systemu.


03 Zniszczenie tylnej ścianki modułu, które może doprowadzić do awarii.


04 Zatykanie rynien gałązkami i zbieranie się
odchodów na dachu.

dlaczego panele fotowoltaiczne się palą
Demontaż paneli i naprawa okablowania, to koszt wielokrotnie wyższy niż rozwiązanie Bird proofing – kratka przeciw ptakom.
Instalujemy kratki wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Mocowanie bezinwazyjne na oryginalne uchwyty.