SERWIS I WSPARCIE INSTALACJI

Specjalizujemy się w kompleksowych usługach serwisowych-posprzedażowych, takich jak:

01 Przeglądy okresowe instalacji fotowoltaicznych.
Niezbędne pomiary, zgodnie z normą PN-EN 62446
.

02 Naprawy zbadanych usterek
03 Rozbudowy o dodatkowe moduły
04 Rozbudowy o magazyny energii – baterie
(zwiększenie auto konsumpcji, zapobieganie wyłączaniu falownika, zasilanie awaryjne)
05 Czyszczenie paneli
06 Montaż kratek przeciw ptakom

Pomiary wykonuje elektryk z certyfikacją Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu systemów fotowoltaicznych, przy użyciu dedykowanego miernika do fotowoltaiki Sonel MPI-540 PV.