fotowoltaika dla domuFotowoltaika dla domu: Trójmiasto

Rosnące ceny energii elektrycznej, chęć korzystania z odnawialnych źródeł energii, potrzeba uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw prądu – każdy inwestor może wskazać swój powód, który przekonał go do zainteresowania się rozwiązaniem, jakim jest fotowoltaika dla domu.

Fotowoltaika dla domu to instalacja energetyczna, dzięki której możemy korzystać z bezkosztowo wygenerowanej energii elektrycznej, jednocześnie ciesząc się prądem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem inwestycji w fotowoltaikę jest możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego oraz skorzystania z ulg podatkowych, dzięki którym zakup i montaż fotowoltaiki dla domu jednorodzinnego nie musi się wiązać z wysokimi kosztami.

Fotowoltaika dla domu: Jak to działa?

Odpowiednio zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna dla domu pozwala na całkowite pokrycie zapotrzebowania nieruchomości na prąd, a jednocześnie wygenerowanie nadwyżek energetycznych, które są następnie magazynowane w sieci. Konsumpcja bieżąca z instalacji fotowoltaicznych w większości przypadków nie przekracza 30% wygenerowanej energii. Oznacza to, że blisko 70% energii trafia do elektrowni, skąd możemy ją pobrać w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na prąd lub problemów z jego bieżącą podażą.

Osoba fizyczna produkująca elektryczność na własne potrzeby, może odebrać nadwyżki z sieci w systemie opustów, co oznacza, że za każdą wysłaną 1 kWh, możemy odebrać z powrotem 0,8 kWh.

Fotowoltaika dla domu: Dofinansowanie z programu Mój Prąd

Osoby fizyczne instalujące fotowoltaikę na cele mieszkaniowe mogą skorzystać z formy bezzwrotnego dofinansowania inwestycji z programu Mój Prąd. Dotacje zostały przewidziane dla instalacji o mocy od 2kW do 10kW. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest posiadanie zawartej umowy kompleksowej z zakładem energetycznym. Jednocześnie koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem z programu mogą zostać odliczone przez osobę fizyczną od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.
Do współpracy zachęcamy Klientów z terenu Trójmiasta, przy czym samo Trójmiasto nie jest wyłącznym obszarem naszej działalności. Fotowoltaika dla domu to usługa, którą realizujemy na terenie całego kraju.

+48 536 827 873
BIURO@BOSOLAR.PL

……………………………………

Jesteśmy firmą z Trójmiasta, wykonującą inwestycje w całej Polsce.