DOTACJE

Dla naszych klientów zajmujemy się zgłoszeniami o dotację w programie Mój Prąd (nowy program 6.0 wkrótce).
Co to jest?
Jest to zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 26 000 zł na instalację fotowoltaiczną z bateriami. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii.
Dla kogo?
Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i mających zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym.
Warunki
Dla instalacji o mocy od 2kW do 10kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
Co to jest?
Jest to ulga odliczana od podstawy obliczenia podatku (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego). Odlicza się wydatki poniesione na termomodernizację budynku, w tym instalacje fotowoltaiczne.
Odliczamy kwotę wydatków do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Dla małżonków lub współwłaścicieli budynku dla każdego z osobna przypada limit 53 000 zł.
Dla kogo?
01
Dla podatników opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
02
Dla budynków wybudowanych.
Warunki.
01
Dla budynków wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących do celów mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całego budynku.
02
Właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Jak skorzystać?
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Ulgę wykazujemy w załączniku podatkowym PIT-0, w którym wpisujemy kwotę poniesionych wydatków.
Niewykorzystana kwota nie przepada, można ją odliczyć w kolejnych 6 latach, licząc od końcu roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.