DOTACJE

Dla naszych klientów zajmujemy się zgłoszeniami o dotację w programie Mój Prąd.
Co to jest?
Jest to zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3 000zł na instalację. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii.
Dla kogo?
Dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby i mających zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym.
Warunki
Dla instalacji o mocy od 2kW do 10kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
Co to jest?
Jest to ulga odliczana od podstawy obliczenia podatku (przychodów- w przypadku podatku zryczałtowanego). Odlicza się wydatki poniesione na termomodernizację budynku, w tym instalacje fotowoltaiczne.
Odliczamy kwotę wydatków do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Dla małżonków lub współwłaścicieli budynku dla każdego z osobna przypada limit 53 000 zł.
Dla kogo?
01
Dla podatników opodatkowujących swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
02
Dla budynków wybudowanych.
Warunki.
01
Dla budynków wolno stojących lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących do celów mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całego budynku.
02
Właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Jak skorzystać?
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Ulgę wykazujemy w załączniku podatkowym PIT-0, w którym wpisujemy kwotę poniesionych wydatków.
Niewykorzystana kwota nie przepada, można ją odliczyć w kolejnych 6 latach, licząc od końcu roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Fotowoltaikia Trójmiasto – dofinansowanie i dotacje

Czynnikiem decydującym o inwestycji w fotowoltaikę są finanse. Zakup paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż to wciąż wydatek, który odczujemy w domowym budżecie. Chyba, że skorzystamy z zewnętrznych form finansowania inwestycji, jakimi są dofinansowania i dotacje.

Jednym z kluczowych źródeł dotacji w chwili obecnej jest program Mój Prąd, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, a zarazem mające zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest instalacja fotowoltaiczna o określonych parametrach użytkowych. Na potrzeby Klientów, którzy są zainteresowani skorzystaniem z finansowania z programu Mój Prąd przygotowujemy projekty instalacji kwalifikowane do dofinasowania, jednocześnie pomagając Państwu w wypełnieniu wniosku oraz przygotowaniu stosownych dokumentów. Reaktywacja programu Mój Prąd 3.0 rusza od 1 lipca 2021 roku, jednak na dotację kwalifikują się również inwestycje zakupione po 31 stycznia 2021 roku.

Warto przy tym pamiętać, że pozostałe koszty instalacji fotowoltaicznej dla domu, które nie zostały pokryte przez dofinansowanie można odliczyć od podatku korzystając z ulgi termomodernizacyjnej.

Fotowoltaika – Czy dotacje naprawdę się opłacają?

Dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę dla domu z programu Mój Prąd ma charakter dotacji bezzwrotnej. Osoba fizyczna korzystająca ze wsparcia nie jest w żaden sposób do zwrotu całości czy też części uzyskanego wsparcia finansowego lub spełnienia innych warunków niż wymienione powyżej (posiadanie kompleksowej umowy z zakładem energetycznym oraz posiadanie instalacji o mocy do 2kW do 10kW wykorzystywanej do celów mieszkaniowych).

Dotacje i dofinansowanie – Trójmiasto, Polska

Jako doświadczony dostawca instalacji fotowoltaicznych naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego na cele inwestycji w OZE. Opracowujemy projekty instalacji tak, aby kwalifikowały się do dofinansowania, jednocześnie przygotowujemy wszelką niezbędną dokumentację. W razie potrzeby doradzamy. Działamy na terenie Trójmiasta, jak również całej Polski. Posiadamy również duże rozeznanie w programach kierowanych do przedsiębiorców i rolników instalujących fotowoltaikę do celów biznesowych i rolno-hodowlanych.

+48 536 827 873
BIURO@BOSOLAR.PL

……………………………………

Jesteśmy firmą z Trójmiasta, wykonującą inwestycje w całej Polsce.